What is CSR Holiday?

CSR Holiday คือ การออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมี Voluntourist หรือ ผู้หลงใหลในการเดินทางและต้องการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยสมัครใจ

CSR Concept


ทำความรู้จักกับ CSR กันหน่อย

ซีเอสอาร์ (CSR) ย่อมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Corporate Social Responsibility หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างรอบด้าน ด้วยการใช้ทรัพยากรในองค์กรหรือภายนอกองค์กร เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข หรือเรียกกันว่า “ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม” นั่นเอง

Corporate - กิจการขององค์กรที่เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร

Social - สังคม/กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์หรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

Responsibility - การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในความดูแลของกิจการนั้นๆ ทั้งผลดีและผลเสีย

ข้อมูลจากสถาบันไทยพัฒน์ (www.thaicsr.com)

 

นิยามของการท่องเที่ยว (Type of Travels)

การเดินทางมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง แต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรูปแบบไหน ก็ล้วนแต่มีเสน่ห์ในตัวเองเสมอ

ทราเวล (TRAVEL) หมายถึง การเดินทาง ท่องเที่ยว ทัศนาจร ไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วยวิธีใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Traveler)

ซีเอสอาร์ทราเวล (CSR TRAVEL) หมายถึง การท่องเที่ยวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 

CSR VS. CSR Holiday (Know & How)

CSR ในเมืองไทย (Know)

หลายปีที่ผ่านมา กระแสของการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในเมืองไทยเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมักจะเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   การบริจาค/ให้ทุนการศึกษา การสร้างสาธารณูปโภค และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า เป็นต้น

CSR Holiday แตกต่างจาก CSR ทั่วไปอย่างไร (Know)

CSR Holiday จะพาเหล่านักท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขาดการจัดการดูแลและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทำให้ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นถูกรุกล้ำทำลาย และค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไปทีละน้อย

Traveler VS. Voluntourist

ไม่ว่าใครก็ชอบการเดินทางท่องเที่ยว แต่กิจกรรมของ CSR Holiday จะยิ่งทำให้เราได้รู้จัก และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานที่ท่องเที่ยวที่เรารักมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมาโดยสมัครใจ  (volunteer) หรือมาในนามของหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท (corporate) ก็จะได้เป็น voluntourist ของ CSR Holiday ซึ่งก็คือ คนที่เดินทางมาเพื่อใช้เวลาพักผ่อน (holiday) และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูพื้นสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชน เรียกได้ว่าทั้งได้เที่ยวและทำดีไปในตัว

ฟื้นฟูอย่างไร (How)

ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่และชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่กลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคน จะดีแค่ไหน ถ้าหากหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมมือกับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุนและกำลังคนไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวของไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทางเว็บไซต์ CSR HolidayThailand.com  จึงรวบรวมข้อมูลของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่รอความช่วยเหลือจากพวกเรา  และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งผลักดันให้หน่วยงานรัฐและเอกชนนำไอเดียของเราไปต่อยอดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม CSR ขององค์กรให้สนุก สร้างสรรค์ และยังเป็นการอนุรักษ์ไปในตัว

CSR Holiday Trip

การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะ CSR Hoilday จะจัดทริปพาเหล่านักท่องเที่ยวอาสา (Voluntourist) ไปสัมผัสกับประสบการณ์อันมีค่าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ความงดงามของธรรมชาติ และอนุรักษ์ให้สภาพแวดล้อมยังคงสมบูรณ์และสวยงามเมื่อกลับมาเยือนอีกครั้ง