What is CSR Holiday?

CSR Holiday คือ การออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมี Voluntourist หรือ ผู้หลงใหลในการเดินทางและต้องการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยสมัครใจ

ชวนประกวดคลิป ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 230,000 บาท

 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆที่สวยงาม จนติดอันดับโลก การขยายตัวทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่สูงขึ้นจึงส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ คงเป็นการดี ไม่น้อยถ้าเราสามารถสร้างกิจกรรมปลูกฝังให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ และชุมชนในพื้นที่รับรู้และร่วมมือกัน อนุรักษ์ให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราสวยงามตลอดไป

ซึ่งโครงการ CSR Holiday ในปีแรกได้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Trip and Treat: Make your Holiday worthwhile เป็นโครงการประกวดทริปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และได้จัดทำเป็น หนังสือไกด์บุ๊คแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มบริษัทภาคเอกชน

โครงการ CSR Holiday จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ให้กับหมู่เกาะทะเลไทย เราจึงเลือกเกาะเสม็ดที่จะทำโครงการนำร่อง เพื่อที่จะพัฒนา กิจกรรมสู่หมู่เกาะ ทะเลไทยอื่นๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.facebook.com/tripandtreat  หรือ www.csrholidaythailand.com/tripandtreat

poster

Leave a Reply