What is CSR Holiday?

CSR Holiday คือ การออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปช่วยเหลือ newthaicasinos.com ฟื้นฟูชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมี Voluntourist หรือ ผู้หลงใหลในการเดินทางและต้องการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามเหมือนเดิม topthaicasino.com เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นโดยสมัครใจ
32

กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน คืนบ้านให้ลิงแสม” ล่องเรือชมความสมบูรณ์ของสถานที่โดยรอบของป่าชายเลน

23

กิจกรรม “ปลูกป่าหญ้าในทะเล” ร่วมกันสร้างผืนป่าในทะเล ด้วยการปลูกหญ้าทะเลที่บ้านปากคลอง

1page-img3

กิจกรรม “ยิงหนังสติ๊ก พลิกดินให้เป็นป่า” เก็บตะวันไว้ที่ปลายฟ้า ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา